Waarom/why yoga@work?

Waarom yoga@work?

3 voordelen op bedrijfsniveau &
6 voordelen op werknemers niveau

Why yoga@work?

3 benefits on company level &
6 benefits on individual employee level

1. Yoga verhoogt de productiviteit

Yoga geeft meer energie

Tijdens elke sessie worden verschillende spieren versterkt dankzij de verschillende houdingen. Tegelijkertijd worden andere spieren en pezen gestreched. De bewegingen activeren het lichaam en maken het lichaam lenigeren en verminderen vermoeidheid.

Yoga verhoogt de concentratie

Tijdens de houdingen leren werknemers focussen op hun ademhaling en specifieke onderdelen van het lichaam. Hierdoor beoefenen ze hun concentratievermogen.

1. Yoga increases productivity

Yoga gives more energy

During a single session employees strengthen a multitude of muscles thanks to a series postures. Simultaneously other muscles and tendons are stretched. The various movements activate the body, increasing overall flexibility and mitigate feelings of fatigue.

Yoga increases concentration

During the postures, employees learn to focus on their breath and specific parts of the body. This trains their ability to concentrate.
 

2. Yoga vermindert ziekteverzuim

Yoga werkt de negatieve effecten van een stedentaire levensstijl tegen

Door yoga te beoefenen kunnen werknemers de negatieve effecten van een slechte houding en lang zitten tegenwerken. Regelmatige beoefenen van yoga verlicht ook lichaamelijke klachten te wijten aan een sedentair werkleven.

Yoga vermindert stress

Werknemers leren verschillende ademhalingstechnieken en worden aangemoedigd om in het hier en nu te blijven. Dit helpt hen om hun stressniveau actief te verlagen en beter om te gaan met negatieve emoties.

2. Yoga reduces absenteeism

Yoga counters negative effects of a sedentary lifestyle

By practicing yoga, employees can counter the negative effects of bad posture and prolonged sitting. Regular practice also alleviates physical ailments due to a sedentary work life.
 

Yoga reduces stress

Employees learn different breathing techniques and are encouraged to stay in the present moment. This helps them to actively reduce stress levels and better cope with negative emotions.
 
 
 

3. Yoga vermindert personeelsverloop

Yoga moedigt positief denken aan

Gezonde werknemers met een hogere weerstand tegen stres, meer energie en verbeterde concentratie voelen zich beter in hun vel en staan positiever in het leven. Dit geeft hen ook ruimte voor creatief denken.

Yoga verhoogt jobtevredenheid

Yoga kan aangeboden worden als een losstaande lessenreeks of binnen een breder kader voor welzijn van werknemers. In ieder geval help yoga de balans tussen werk en leven te vrijwaren.

3. Yoga increases employee retention

Yoga encourages positive thinking

Healthy employees with higher stress resistance, more energy and improved concentration feel more positive. This also creates space for more creative thinking.
 

Yoga increases job satisfaction

Yoga, offered as a stand alone activity or in a wider employee wellness program, helps improve employee’s work-live balance.
 


!DOCTYPE html> insert_pixel_code_here