Yoga

De wetenschappelijke achtergrond van Yoga

Heb je nood aan wat meer wetenschappelijke achtergrondinformatie over yoga? Dan is deze video iets voor jou.

The scientific background of yoga

Are you in need of some more scientific background information about yoga? Then then you will like this video.

 

Yoga met Mwenge

De houdingen (“asana” in Sanskriet) zijn het meest zichtbare en herkenbare onderdeel van yoga. Steeds worden ademhaling en bewegingen gesynchroniseerd. Elke houding bestaat uit vier fases: starten in een neutrale houding, in de houding komen, de pose even aanhouden, en de impact van de houding op je lichaam waarnemen.

Doorgaans worden de asana’s verschillende keren uitgevoerd. Telkens wordt het wat gemakkelijker om de volledige concentratie op jouw lichaam en ademhaling te richten. Zo wordt het een houding van lichaam en geest.

Naast de houdingen, bevat yoga ook ademhalingstechnieken (pranayama). Pranayama leert je zo veel mogelijk van de lucht te benutten om je lichaam te zuiveren en je energie te geven. Ook pranayama bestaat uit vier onderdelen: inademen, de adem vasthouden met gevulde longen, uitademen en de adem vasthouden met lege longen. Tijdens de lessen komen verschillende ademhalingstechnieken aan bod.

Wat kan yoga mij bieden?

Yoga is goed voor iedereen:

– als je last hebt van stress en bent op zoek naar relaxatie en rust
– als je wil onthaasten of gewoon een moment voor jezelf wil
– als je lichamelijke klachten hebt (stijfheid in gewrichten of spieren, bv. nek, rug of schouders)
– als je op een zachte manier jouw fysieke conditie wil verbeteren of spierkracht wil verhogen
– als je jouw spieren wil stretchen of flexibeler willen worden

Yoga kan je helpen jouw energieniveau weer op peil te brengen:

– Op lichamelijk vlak activeren de houdingen de spieren en bloedsomloop, versoepelen ze de gewrichten en versterken ze het lichaam als geheel.

– Op mentaal vlak leer je te vertrouwen in jezelf, jouw grenzen kennen, dankbaar te zijn en los te laten. Het beoefenen van yoga helpt je jouw geest te ontlasten van negatieve gedachten veroorzaakt door stress, zelfkritiek, verlangen, onzekerheden over de toekomst of het terugblikken naar het verleden …

Zo zie je dat yoga niet enkel een goede “workout” is maar brengt het tevens relaxatie en mentale rust.

Moet ik flexibel zijn om yoga te doen?

Nee, in tegendeel, je wordt lenig(er) door yoga te beoefenen. Er zijn geen vereisten om yoga te starten en de lessen zijn open voor iedereen.

Zo, ik hoop dat jouw nieuwsgierigheid naar yoga is aangewakkerd. Probeer het uit en ondervind zelf de vele voordelen van Hatha yoga.

Namaste!

Yoga with Mwenge

The poses (“asana” in Sanskrit) are the most visible part of yoga. Throughout the practice, movement en breath are synchronised. Each pose consists of 4 phases: starting in a neutral position, getting into the pose, staying in the pose, and observing your body and the impact of the posture on your body.

Generally, the postures are repeated a couple of times. Each time, it gets a little bit easier to bring your full focus on your body and breath. In this way, each pose is an exercice for the body as well as the mind.

Next to the postures, yoga consist of multiple breathing techniques (pranayama). Pranayama teaches us to benefit as much as possible from our breath in order to cleanse our body and give it energy. Pranayama aslo consist of four parts: inhaling, holding the breath in with full lungs, exhaling and holding the breath out with empty lungs.
 
 

What can yoga offer me?

Hatha yoga is good for everyone:
– if you suffer from stress and are looking for relaxation and rest
– if you want to slow down or just need a moment for yourself
– if you have physical issues (stiffness in the joints or muscles, e.g. neck, back or shoulders)
– if you want to improve your physical endurance and strength
– if you want to stretch your muscles or want to become more flexible

Yoga gives you more energy on two levels:

– on the physical level, the postures activate your muscles and blood circulation, preserve flexibility of the joints and renders your body stronger in general.

– on the mental level, you learn to trust yourself, explore your boundaries, cultivate gratefulness and let go. Practicing yoga helps you to free your mind from negative thoughts caused by stress, self-criticism, desire, insecurities about the future or looking back to the past…

So, you see that yoga is not only “a good workout”, it also provides relaxation and peace of mind.
 
 

Should I be flexible to practice yoga?

No, on the contrary, you become (more) flexible by practicing yoga. Their are no prerequisites to start yoga en the classes are open to everyone.

So, I hope to have sparked your curiosity for yoga. Just try it out and discover the many benefits of Hatha yoga for yourself.

Namaste!
 
 
 


!DOCTYPE html> insert_pixel_code_here